21.03.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ за ПОЗИЦИЯТА на Надежда Травел ООД
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПОРОДЕНО ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19
Туроператор „Надежда Травел“ ООД НЕ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, а СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на задълженията по договорите
с потребителите за срока на непреодолимата сила. ПО ВРЕМЕ НА СПИРАНЕТО на изпълнението на задълженията сключените договори се запазват. В това време клиентът има право да избере една от следните възможности:

  1. Преместване на дата на пътуването от съответната програма за следваща избрана по негово желание
  2. Да пренасочи заплатената сума за пътуване в бъдещ период. Внесените суми се запазват в пълен размер под формата на ваучер със срок на валидност до края на 2021 г.

Вярваме, че това е една желана от ВСИЧКИ клиенти възможност да пътуват!
Вярваме, че това е и една възможност за всеки клиент да запази дохода си!

Подчертаваме, че до настоящия момент „Надежда Травел“ ООД не предприема действия по прекратяване на договорите, а само спира тяхното изпълнение, за да може да предостави максимална възможност за защита на интересите на двете страни. Поради което „Надежда Травел” ООД НЕ ДЪЛЖИ връщането
на платените вноски или окончателни плащания по направените резервации.

За всяка промяна, ще приложим АНЕКС с който клиентът е поискал описаната промяна, като е подписал Анекса. Подписването на Анексите ще се осъществи след след отпадане на препоръката за работа от дистанция и отваряне на офисите за посещение на място.

Ако до изтичане на срока на непреодолимата сила потребителят не е съгласен да промени датата или дестинацията на пътуването си, то след изтичането на този срок договорът му продължава действието си, както е бил договорен.

Апелираме към всички потребители за проява на разбиране, въздържане от паника, разумната и неемоционална преценка на ситуацията, при която единствен приоритет трябва да бъде запазване на здравето и недопускане до разпространяване на вирусната инфекция.

Вярваме, че всички заедно, обединени в тази насока можем да се справим, да се съхраним и да си осигурим възможност ритъма на живота ни да бъде възстановен.

Пожелавам ви преди всичко здраве и до нови срещи, както винаги си пожелаваме в края на нашите екскурзии!

С уважение,

Екипът на на „Надежда Травел БГ“ ООД